Grįžti į pirmąjį į puslapį

Trakų seniūnijos bendruomenė „Santalka“  įsikūrė 2003 metais rugsėjį. „Santalkos“  vienas iš pagrindinių tikslų – ginti seniūnijos bendruomenės viešą interesą, atstovaujant jos interesus vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose. „Santalkos“ veiklos pradžia nebuvo lengva, nes kai kurie valdininkai į jos veiklą žiūrėjo įtariai. Kiti – patys norėjo dalyvauti, bet mūsų nuostata, jei valdininkai atsako už vieną ar kitą veiklos sritį, tai bendruomeninėje veikloje kažin ar įneš, ką nors naujo? Rajono savivaldybės, įvairių įstaigų valdininkai, taip pat verslininkai ir kiti - mūsų partneriai sprendžiant bendras problemas, numatant konkrečius veiksmų planus.

 Trakai neturi savivaldos ir daugelio klausimų sprendimas priklauso ne nuo seniūnijos, bet nuo rajono savivaldybės tarybos priimamų sprendimų. Todėl „Santalkos“  iniciatyva veikia Seniūnijos taryba. Kartu su seniūnu pasiekėme, kad visuose daugiabučiuose namuose būtų sudarytos bendrijos arba jungtinės veiklos sutartys. Pradėjo savo veiklą daugiabučių namų taryba. Dalyvaujam rajono tarybos, komitetų posėdžiuose, įvairių komisijų darbe.

Teikiam pasiūlymus, įtakojam, kad būtų priimami kuo palankesni sprendimai gyventojams socialiniais, ūkiniais ir kitais klausimais. „Santalkos“  iniciatyva yra organizuojami Trakų gyventojų susirinkimai, kuriuose svarstomos pačios opiausios problemos: šilumos, daugiabučių namų administravimo, miesto švaros ir kt. Ir kuo aktyviau namo, gatvės, miesto gyventojai dalyvaus problemų sprendime - tik tada bus stipresnė savivalda. Į susirinkimus kviečiami ir vartotojų gynimo organizacijų atstovai, Seimo nariai ir kt. Pasigendam didesnio rajono tarybos narių aktyvumo gyventojų susirinkimuose ir kituose renginiuose.

„Santalkiečiai“  gana aktyviai dalyvauja konferencijose, organizuojamose Seime rūpimais klausimais Pasisakėm dėl įvairių pataisų įstatymuose, kurie dažnai vienas kitam prieštarauja, dėl šilumos vartotojų atstovavimo tvarkos, nes kainų komisija gina, visų pirma, šilumos tiekėjų, interesus nors yra išlaikoma mokesčių mokėtojų ir kt. "Santalkos“ nariai rajone gan aktyviai dalyvavo 2005-2006 metais projekte „Piliečių ir savivaldybės dalyvavimas priimant sprendimus. „Plačiau apie šį projektą galite paskaityti išleistoje knygoje „Problemų sprendimas bendradarbiaujant“  (rasite seniūnijoje).

Už įdomiai organizuotą darbą ir įgytas žinias esame dėkingi projekto vadovei Gailai Muceniekas ir rajono savivaldybės darbuotojai Svetlanai Žilionienei. „Santalkos“  veikloje dalyvauja patys aktyviausi seniūnijos bendruomenės nariai. Nesiekiame kiekybės vien dėl kiekybės.

Iniciatyvūs gyventojai visada laukiami. Susibūrę draugėn pasieksime žymiai daugiau. Bendruomenės „Santalka“ nariai pasisako už protingų santykių kūrimą su valdžios atstovais. Kreivokai į mus žiūri tik blogas valdininkas, tik blogas verslininkas ar blogas ponas Jiems stipri bendruomenė nenaudinga.

Tenka apgailestauti, kad vietos bendruomenių funkcijos nepakankamai apibrėžtos, nenustatyta bendruomenių atstovavimo tvarka vietos savivaldoje. Taip pat neišspręsta finansavimo, patalpų suteikimo ir kiti klausimai. Bendruomenės tik tada bus stiprios jei jos kursis iš apačios, o ne valdžios kuriamos.

 

                                                        S P A U D A    A P I E      M U S

 

1. „Galvė“ 2003 08 23 J. Katinienė Įsikūrė Trakų bendruomenė „Santalka“

2. Trakų žemė. 2003 10 25 N. Dočkuvienė Tai mes čia svarbūs.

3. „Galvė“.  N. Dočkuvienė. 2004 02 13 Kviečiu nepataikauti politikams.

4. „Galvė“. V. Kasperavičius. Gyventojai sukilo prieš valdžią. 2005 08 19.

5. „Galvė“.  N. Dočkuvienė. Permainos šilumos ūkyje turi būti viešos.

6. Respublika. R. Kartavičius. Trakų rajone - karas dėl neaiškių sąskaitų.  2005 05 19.

7. „Galvė“.  B. Stainienė. Buriasi bendruomenės. 2005 05 20.

8. „Galvė“.  J. Rainska. „Auksinis varnas“  nesiliauja aršiai persekioti trakiečių.

9. „Galvė“.  V. Kasperavičius. Visuomenė reikalauja šilumos ūkio skaidrumo. 2005 09 02.

10. „Galvė“. R. Dovydėnaitė. Seimo nariai plušėjo už rajono valdžią. 2005 09 02.

11. Lietuvos žinios. A. Svirbutavičiūtė. Trakų šiluma laužo gyventojams kaulus.  2005 09 14

12. Lietuvos žinios. A. Svirbutavičiūtė. Patalpos Trakų centre –mero partijai. 2005 12 02

13. „Galvė“.  N. Dočkuvienė. Patys turime ginti savo teises. 2006 04 07 

14. „Galvė“. R. Čiūta Prienų energijos šiluma laužo kaulus. 2006 12 08

15. „Galvė“  N. Dočkuvienė. Nenuolaidžiaukime (dėl UAB „Prienų energija“  didelių šilumos kainų).  2006 11 10.

16. „Galvė“  N. Dočkuvienė. Visa rašliava – baltos kumelės sapnas. 2007 01 27

  

Pagarbiai, N. Dočkuvienė

 

Grįžti į pirmąjį į puslapį