Grįžti į pirmąjį į puslapį

 

Dėl šilumos ir karšto vandens kainų  2007/2008 m. m.  šildymo sezonui

 

 

Iš Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atsakymo

Trakų seniūnijos bendruomenės „Santalka“ pirmininkei Nijolei Dočkuvienei

 

2007-02-12 Nr. 3-57      Į    2007-01-24 Nr. S- 443

 

 LR Seimo audito komiteto pirmininkui Donatui Jankauskui

 

Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 -12-18 sprendimo Nr. S1-443

Visgi galima teigti, jog Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. Gruodžio 18 d. Sprendimas Nr. S1-443 priimtas vėliau, nei tam atsirado pagrindas, yra suformuluotas dviprasmiškai, todėl sukėlė savivaldybės gyventojams abejonių dėl jo pagrįstumo ir teisėtumo. Vyriausybės atstovas raštu atkreipė Trakų rajono savivaldybės mero dėmesį; į tai, jog savivaldybės administravimo subjektai turėtų tinkamai reaguoti į priimtų sprendimų taikymo sąlygų pasikeitimą ar išnykimą ir subjektai turėtų tinkamai reaguoti į priimtų sprendimų taikymo sąlygų pasikeitimą ar išnykimą ir laiku imtis priemonių, jog atitinkami sprendimai neklaidintų gyventojų ir būtų pakeisti ar panaikinti.

  

Vyriausybės atstovas                                                                                                              Jurgis Jurkevičius              

                                                                                         *    *    *   

PASTABA: Trakų seniūnijos bendruomenės „Santalka“ atsakymo į raštą 2007 01 18 Nr. AP4-225 iš rajono savivaldybės administracijos negavome. Rašte buvo klausiama ar teisingai UAB „Prienų energija“ už 2006m. gruodį reikalavo iš šilumos vartotojų subsidijos už šilumą. Ir karštą vandenį. Gauti atsakymai iš LR Seimo Audito komiteto ir Vilniaus apskrities Vyriausybės atstovo.

 

ŠILUMOS VARTOTOJŲ ŽINIAI:

1. Ūkio ministerija parengė naują mokėjimo už šilumą pranešimo formos projektą.

2. Vyriausiasis administracinis teismas kovo 5d. Paskelbė sprendimą, kad dabartinis dujų kainų perskaičiavimas prieštarauja Gamtinių dujų įstatymo 14 str. nuostatoms. Į teismą gali kreiptis ne tik ,

tiesioginiai dujų vartotojai, bet ir šilumos vartotojai. Pastarieji į teismą gali paduoti šilumos tiekimo įmones, kurios šilumos gamybai naudoja gamtines dujas. Pasak Seimo nario Egidijaus Klumbio dėl to, kad 5 metus neteisingai buvo skaičiuojamos gamtinių dujų kainos, vartotojai prarado 300-400 mln. litų. Tai istorinis laimėjimas. Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga yra įsitikinusi, kad dar bent 2-3 gamtinių dujų kainų nustatymo metodikos straipsniai neatitinka šalies įstatymų ir yra naikintini, nes pažeidžia vartotojų ekonominius interesus

                                                                                                                                              

(E. Klumbiui 2006 11 07 buvo įtekta virš 500 trakų šilumos vartotojų parašų dėl didelių kainų už šilumą ir kad būtų peržiūrėti įkainiai).

                        Grįžti į pirmąjį į puslapį