Grįžti į pirmąjį į puslapį

Gyventojus subūrusi “Santalka” pažymėjo savo sukaktį

2009-11-18  

Trakų seniūnijos bendruomenė “Santalka” pažymėjo šešeris savo veiklos metus. Šią  sukaktį paminėti, pakalbėti apie nuveiktus darbus ir ateities planus pakvietė šios veiklios organizacijos pirmininkė Nijolė Dočkuvienė.
Į jaukią vakaronę gausiai susirinko bendruomenės nariai, rajono valdžios, policijos, įvairių įstaigų bei visuomeninių organizacijų atstovai.

Susitikimą pradėjo Trakų seniūnas Kęstutis Vilkauskas, pažymėjęs, kad seniūnijos gyvenimas šiandien neįsivaizduojamas be “Santalkos” veiklos, iniciatyvų ir pagalbos. Apie tai, kaip susibūrė bendruomenė, kokius atliko darbus ir kaip ketina plėtoti savo veiklą, pasidalijo mintimis N.Dočkuvienė.

Šią aktyvią moterį pažįsta vos ne kiekvienas seniūnijos ir net rajono gyventojas. Jos iniciatyva ir susibūrė “Santalka”. Bendruomenė atsirado ne kokiu nors potvarkiu “iš viršaus”, o tiesiog ginant ir atstovaujant gyventojų teises. N.Dočkuvienė priminė, kad suvienyti gyventojų jėgas paskatino prieš šešeris metus didelio pasipriešinimo sulaukusi daugiabučių namų administratoriaus veikla. Dėl ryžtingos bendruomenės kovos su šios įmonės savivale sutartis su administratoriumi buvo nutraukta. Tai buvo pirma ir svari pergalė, kuri išsirutuliojo į įvairiapusę bendruomenės veiklą.

Šiuo metu “Santalka” jungia net septynias – Trakų Naujasodžio, Užugirių, Miškinių, Dvarčių, Bražuolės, Trakų Žūkų, Varnikų – gyventojų bendruomenes. Jų atstovai dažnai bendrauja su valdžia, reiškia savo pastabas bei nuomonę,  kad rajono tarybos priimami sprendimai būtų gerai pamatuoti ir tinkami visuomenei. Kad bendruomenės veikla yra pelniusi pagarbą, ji laikoma partneriu, o ne tik kritiku, buvo akivaizdu. “Santalkos” pirmininkę pasveikino Trakų rajono savivaldybės meras Vincas Kapočius, mero pavaduotojas Voitechas Vinskevičius, mero patarėja Irena Kalkienė, savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Kulys. Jie linkėjo visur esančiai ir visur suspėjančiai atstovauti bendruomenei jos vadovei ištvermės, įdomių sumanymų, naujų idėjų, kurios virstų gerais darbais. N.Dočkuvienę pasveikino Seimo narių Dangutės Mikutienės, Jono Liesio, Jaroslavo Narkevič padėjėjos, policijos atstovai, bendruomenės nariai.

Po sveikinimų vakaronėje susirinkę bendruomenės nariai pasidžiaugė esantys lyg viena, darni šeima, planavo būsimus darbus, dalijosi sumanymais ir ateities idėjomis.

Sigita Nemeikaitė
Atstovė ryšiams su visuomene ir spauda
Tel. 58305, 8 610 22097, el.p. s.nemeikaite@trakai.lt

Grįžti į pirmąjį į puslapį