Grįžti į pirmąjį į puslapį

 

Ukmergės miesto bendruomenė

Trakų seniūnijos bendruomenė ,,Santalka“

Prienų bendruomenė

 

Lietuvos Respublikos Prezidentei J.E. Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Irenai Degutienei

Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui

Valstybinei kainų ir energetikos komisijos pirmininkei Dianai Korsakaitei

Ukmergės rajono savivaldybės merui Algirdui Kopūstui

Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui

Trakų rajono savivaldybės merui Vincui Kapočiui

 

KREIPIMASIS

2011 m. vasario 18 d.

 Mes, Ukmergės miesto bendruomenė, atstovaujama pirmininko Juliaus Kazėno, Trakų seniūnijos bendruomenė ,,Santalka“, atstovaujama pirmininkės Nijolės Dočkuvienės, ir Prienų bendruomenė, atstovaujama pirmininkės Loretos Jakinevičienės, kreipiamės į Jus ir prašome, kad būtų nedelsiant imamasi konkrečių veiksmų, siekiant užtikrinti, kad šilumos vartotojai Lietuvoje galėtų ginti savo interesus.

 

1.      Prašome paneigti viešojoje erdvėje pasirodžiusią neteisingą ir visuomenę klaidinančią informaciją.

Viešojoje erdvėje ne kartą buvo pasirodę aukščiausių valdžios institucijų vadovų perspėjimų, kad Ukmergės rajono savivaldybė turės buvusiam šilumos operatoriui atlyginti milijoninę žalą. Citatų pavyzdžiai:

·        „Mes konstatuojame, kad savivaldybės taryba yra visiškai atsakinga už tas pasekmės, kurios galimai kils priimant dabartinius žingsnius. Turime būti atviri, kad yra rizika, kad žala galima ukmergiškiams, įmonei susidarys nuo keliolikos iki keliasdešimt milijonų litų", - teigė R.Šimašius. (nuoroda: http://www.diena.lt/naujienos/ekonomika/r-simasius-butu-labai-protinga-atsaukti-ekstremalia-padeti-ukmergeje-303374).

·        „Jeigu savivaldybė elgsis kaip kažkoks savavališkas visų procesų dalyvis, nepaisys to paties nuomininko teisėtų interesų, be abejo, kad susilauks ilgų teisinių ginčų. Privatus asmuo, privati bendrovė savo interesus gins teismuose ir, gali būti, kad išsireikalaus tikrai nemažų kompensacijų. Apie tai antradienį mes ir informavome ir savivaldybės merą - jie neturėtų galvoti, jog nuostoliai būtų vėliau padengiami iš valstybės biudžeto, kitaip sakant kitų savivaldybių gyventojų sąskaita", - kalbėjo A.Kubilius. (nuoroda: http://www.zebra.lt/lt/naujienos/verslas/premjeras-ukmerges-valdzia-privalo-laikytis-istatymu-214472.html).

 

Norėtume atkreipti dėmesį, kad tokie nepagrįsti pareiškimai daro neabejotiną žalą visuomenei, kuri klaidinama ir bauginama ateityje ginti savo interesus, kovojant su šilumos monopolijomis. Sumų dydžiai, kuriais buvo operuojama, nesirėmė jokiais faktais, taip pat klaidingai konstatuojama Ukmergės rajono savivaldybės kaltė – nėra nė vieno teismo sprendimo, nurodančio, kad savivaldybės sprendimai, susiję su šilumos ūkiu, yra neteisėti.

 

2.      Prašome LR Šilumos ūkio įstatyme nedviprasmiškai įteisinti privačių šilumos operatorių pareigą viešai skelbti išsamią informaciją apie savo veiklą bei rezultatus.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad dabartinis reglamentavimas, kuomet privatūs šilumos operatoriai privalo pateikti tik susijusius su šilumos kainos pagrindimu duomenis ir tik Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (savivaldybėms šilumos operatoriai, motyvuodami informacijos konfidencialumu, informacijos gali pateikti dar mažiau), neleidžia užtikrinti jų veiklos skaidrumo. Būtina nedelsiant papildyti įstatymą, siekiant užkirsti kelią monopolininkų nekontroliuojamai veiklai.

 

3.      Reikalaujame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) neklaidinti vartotojų ir užtikrinti, kad visa skelbiama informacija būtų teisinga.

Norėtume priminti, kad 2010 m. spalio 6 d. D. Korsakaitė viešai pareiškė: „Dar sykį galiu pasakyti, kad jokios kalbos apie sumažintą kainą neturi ekonominio pagrindo. Už visa tai, kas yra padaryta, susimokės ne kas kitas, o gyventojai. Kainos skirtumas yra viena šimtoji cento. Dėl vienos šimtosios cento tikrai nereikėjo daryti jokių revoliucinių riaušių“ [iš Diena.lt, Alfa.lt ir t.t.]. Tuomet visuomenė buvo suklaidinta ir D. Korsakaitė neprisiėmė atsakomybės už melą: tuomet buvo akivaizdžiai manipuliuojama skaičiais, nes lygintos ne nuo savivaldybės priklausančios pastovios sąnaudos, o kaina, kurioje įtrauktos buvo ir kuro sąnaudos. Todėl lyginant galutines vartotojų kainas, kurios buvo pavasarį ir yra rudenį susidaro, iliuzija, kad savivaldybė šilumos neatpigino. Iš tikrųjų savivaldybė nuo savivaldybės priklausančias bendras sąnaudas sumažino nuo 7 iki 38 proc. Tariant trumpiau – savivaldybė žmonėms atidavė beveik pusė iki tol privatininkams atitekdavusio pelno.

 

Šiandien visuomenė vėl susiduria su manipuliacijomis skaičiais: VKEKK savo oficialiame tinklalapyje www.regula.lt pateikia sausio mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką. Dokumente galima rasti paveikslėlį, kuriame pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas miestuose (nuoroda: http://www.regula.lt/lt/naujienos/2011/2011-01-11/5_pav.png). Minėtame paveikslėlyje nurodyta, kad daugiausiai (32,26 ct/kWh (su PVM) už šilumą mokama Prienuose, tuo tarpu Trakai, kuriuose gyventojai už šilumą mokėjo 28,75 ct/kWh su PVM, yra nuo galo aštuntoje vietoje. Po paveikslėliu pateikiama pastaba: „*esant diferencijuotai šilumos kainai, nurodytos šilumos, tiekiamos iš gyventojams (šilumos vartotojams) priklausančių šilumos punktų, kainos“. Norėtume atkreipti dėmesį, kad kaina diferencijuojama į: kai šilumos punktai priklauso šilumininkams ir kai šilumos punktai priklauso šilumos vartotojams. Prienuose visi šilumos punktai priklauso šilumininkams, tuo tarpu Trakuose jų šilumininkams priklauso tik dalis. Nepaisant to, į vieną lentelę suplakamos dvi kainos, jas parenkant pagal patogumą. Jeigu būtų lyginamos kainos pagal vienodus kriterijus, t.y. kai šilumos punktai priklauso šilumininkams, Trakai iš aštuntos vietos nuo galo nusileistų į trečią vietą, t.y. tai būtų trečias miestas Lietuvoje, kuriame gyventojai už šilumą moka brangiausiai. Netoleruojame manipuliacijų skaičiais, reikalaujame gauti objektyvią ir teisingą informaciją: toks nekorektiškas kainų lyginimas klaidina visuomenę, žiniasklaidą, sumenkinamas Trakų problemos mastas. Taigi, reikalaujame, kad VKEKK viešai paneigtų klaidingą informaciją ir prisiimtų atsakomybę už savo veiksmus.

 

Taip pat reikalaujame, kad VKEKK spręstų Ukmergės šilumos ūkio klausimą. Nuo sutarties su privačiu šilumos operatoriumi nutraukimo praėjo daugiau nei pusmetis, tačiau VKEKK licencijų klausimo vis dar yra neišsprendusi. VKEKK klausimo nesprendžia motyvuodama, kad turi laukti teismų sprendimų, ar sutartis nutraukta teisėtai. Norėtume priminti, kad Lietuvoje yra įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė valdžia. VKEKK – tai vykdomoji institucija, tačiau savo funkcijų nevykdo. Jeigu ji laukia teismų sprendimo, kyla klausimas, ar ši institucija apskritai yra reikalinga.

 

4.      Trakų ir Prienų rajono savivaldybių vadovų prašome atlikti UAB „Prienų energija“ auditą ir apie rezultatus informuoti gyventojus.

Prašome pasitelkus nepriklausomus ekspertus nedelsiant atlikti auditą UAB ,,Prienų energija“ ir paaiškinti gyventojams, kodėl šiose savivaldybėse gyventojai brangiausiai moka už šilumą. Taip pat prašome išsiaiškinti, ar laikomasi sutarties sąlygų, ar nėra pažeidimų, taip pat informuoti savivaldybių gyventojus, kiek UAB ,,Prienų energija“ investavo į šilumos ūkį šiose savivaldybėse ir kam skirtos buvo investicijos.

       Spręsti klausimą dėl šilumos ūkio perdavimo iš Monopolininko UAB „Prienų energija“ į Savivaldybių rankas

      

Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas                 Julius Kazėnas

 

Trakų seniūnijos bendruomenė ,,Santalka“ pirmininkė    Nijolė Dočkuvienė

 

Prienų bendruomenės pirmininkė                                   Loreta Jakinevičienė

 

                        Grįžti į pirmąjį į puslapį