Grį˛ti į pirmąjį į puslapį

 

Piketuotojai reikalauja visos Trakų vald˛ios atsistatydinimo

Trakų seniūnijos bendruomenės “Santalka”   piketo dalyviai

Trakai,  2008 02 22

 

 

 

 

                        Grį˛ti į pirmąjį į puslapį