Grįžti į pirmąjį į puslapį

 

2007 m. gegužės 09 d. LR Seimo ekonomikos ir Aplinkosaugos komitetų posėdžiuose buvo svarstomas klausimas dėl daugiabučių namų modernizavimo problemos. Posėdyje dalyvavo ir „Santalkos atstovai - A. Nemunaitis. R. Lankas, N. Dočkuvienė daugiabučių namų gyventojus skatina dalyvauti būsto atnaujinimo programoje sąskaitos už šildymą ir kylančios energetikos kainos. Tačiau modernizavimo programa stringa Ilgai delsiama priimti naują tvarką . Buvo pabrėžta, kad daugiabučių namų renovavimo taisyklės – per griežtos ir painios. Būtina parengti tipinius daugiabučių namų modernizavimo projektus, tai sumažintų prašytojų išlaidas ir laiką ir t. t. Pvz. Vilniaus miesto savivaldybės parama gali būti iki 15 % modernizavimo priemonių vertės, taip pat apmokama už energinių auditų, investicinių projektų, techninių projektų parengimą. Tačiau renovuojant pirmus namus Vilniuje neišvengta ir broko. Kai kuriuos darbus buvo galima atlikti pigiau (iki 3k.), kokybiškiau. Daugiau reiktų atsižvelgti į gyventojų interesus. Reikia susipažinti su daugiabučių namų modernizavimo patirtimi kitose ES šalyse. Apie tai buvo diskutuojama komitetų posėdyje.

Delsiama priimti naują Bendrijų įstatymą, kuris bus taikomas ne tik daugiabučių namų bendrosios dalinės. nuosavybės , bet ir kitų bendrosios nuosavybės objektų/garažų, poilsio namų ir kt. valdymo reglamentavimui. Keičiama Įstatymo paskirtis ir pavadinimas, vadinant jį Lietuvos Respublikos bendrijų įstatymu.

SENIŪNO INICIATYVA NUMATYTA TRAKŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS “SANTALKA” AKTYVO IŠVYKA Į LENKIJĄ SUSIPAŽINTI SU DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PATIRTIMI.

 

                        Grįžti į pirmąjį į puslapį