Grįžti į pirmąjį į puslapį

Trakų ir Lentvario šilumos vartotojų piketas.    Žiūrėti kitas nuotraukas        Skaityti REIKALAVIMO tekstą

Trakai. 2007 10 25                            

Lietuvos Nacionalinė Filharmonija. 2007 08 23

Minėjimas, skirtas mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo

dėl Ribentropo - Molotovo pakto 20-osioms metinėms (1987- 2007) paminėti.

Lietuvos Nacionalinė Filharmonija. Pirmose eilėse: LR Seimo, Vyriausybės nariai, garbingi svečiai.

Centre: Trakų bendruomenės "Santalka"

pirmininkė N. Dočkuvienė,

buvęs parlamentaras, signataras R. Rudzys

Aktyvus Trakų bendruomenės interesų gynėjas R. Lankas su dukra ir anūke,

centre - žurnalistas L. Aleksiejūnas, N. Dočkuvienė

 Pilietinės visuomenės institutas

Lietuvos savivalda

 Pilietinės visuomenės instituto pakviesti „Santalkos“ atstovai  š.m. rugsėjo 3 d. Vilniuje dalyvavo tyrimo apie Lietuvos savivaldos būklę  pristatyme.

                      Kodėl  šiandien Lietuvoje veikianti savivaldos sistema neleidžia būti ir jaustis savo vietovės savo valstybės šeimininkais? Ko Lietuvos savivaldai stinga? Ar kitose Europos Sąjungos šalyse savivaldos modeliai atitinka mūsų lūkesčius? Kaip mūsų savivaldos sistema  turėtų būti  keičiama, kad lietuviai pajustų, jog bendri reikalai yra jų valioje.

                      Šiuos ir kitus klausimus tyrimo pristatyme aptarė atlikto tyrimo autoriai Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto doc. dr. Jurgita Mačiulytė, Teisės instituto direktoriaus pavaduotojas dr. Petras Ragauskas. Tyrimą komentavo Lietuvos mokslininkai ir politikai.

                       Plačiau apie  savivaldos būklę Lietuvoje galite susipažinti išleistoje knygoje: Lietuvos savivalda: savarankiškos visuomenės link? Jurgita Mačiulytė. Petras  Ragauskas. Vilnius. Versus. 2007.

Trakų seniūnija

Skaitykite plačiau

           Š.m. liepos 3 d. Trakų seniūnijoje įvyko seminaras „Vartotojų teisių apsauga ir bankinės paslaugos“.

Pranešimus skaitė: VVTAT Vilniaus apskrities skyriaus vedėja R. Gustaitienė, banko Snoras atstovė J. Popova, VŠĮ Vartotojų švietimo centro programų vadovė N. Ulbaitė.

             Seminaro dalyviai pateikė daug klausimų R. Gustaitienei dėl UAB „Trakų vandenys“ sąskaitų nepateikimo, vandens pardavimo kainos vartotojams ir mokesčio už daugiabučio namo šalto vandens bei nuotekų priežiūros paslaugas (0,09 Lt/m2).

              Seminarą organizavo valstybinė vartotojų teisių apsaugos Vilniaus apskrities tarnyba ir Trakų bendruomenė „Santalka“.

 

LR Seimas

Skaitykite plačiau

 Forume SAVIVALDŽIOS VISUOMENĖS LINK:  “UŽ“ IR „PRIEŠ” MIŠRIĄ  SAVIVALDOS RINKIMŲ SISTEMĄ”

Vaizdo įrašas     Garso įrašas

 

 

 

http://www.moterusuvaziavimas.lt     

                               Skaitykite plačiau

 

IV Lietuvos moterų suvažiavime: 

 

 

 

(Straipsnio bendraautorė - ketvirta iš kairės)

 

    "VILNIAUS REGIONO MOTERŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ

VAIDMUO VISUOMENĖS RAIDOJE

 PER PENKIOLIKA

NEPRIKLAUSOMYBĖS METŲ"

Pagrindiniame Suvažiavimo renginyje Vilniuje rugpjūčio 27 d. dalyvaus 1700 delegačių, labiausiai nusipelniusių moterų judėjimui regionuose, ir išrinktų pagal griežčiausias kvotas ir aukščiausią konkurenciją, 150 regioninių ir centrinio organizacinio komitetų narių ir 300 svečių, iš viso daugiau kaip 2000 suvažiavimo dalyvių. Į Suvažiavimą atvyksta viešnių iš Europos Sąjungos, EWL prezidentė, užsienio šalių ambasadoriai.

 

 

 
Trakų rajono savivaldybė            

  Skaitykite plačiau

Visuomeninės tarybos posėdžiai

   

 .

 

 

2005 m. kovo 22 d. Trakų rajono policijos komisariate įvyko Visuomeninės tarybos prie Trakų policijos komisariato steigiamasis susirinkimas. 

Įkurtos Visuomeninės tarybos nariai.

 
 

Grįžti į pirmąjį į puslapį